top of page

 

Dane rejestrowe administratora sklepu-  Joanna Bieniarz. Działalność - Rozmowy z roślinami. Adres działalności- 12 Springfield Court, Wicklow, Co. Wicklow, Ireland. Zarejestrowana w Irlandii pod numerem 681062. 

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.rozmowyzroslinami.com

Sprzedawca Joanna Bieniarz. Działalność - Rozmowy z roślinami. Adres działalności- 12 Springfield Court, Wicklow, Co. Wicklow, Ireland. Zarejestrowana w Irlandii pod numerem 681062. 

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów fizycznych oraz treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów oraz treści cyfrowych opisanych na stronach Sklepu. 

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów lub treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów fizycznych lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem.

 

Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.

 

W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 

Jeśli trudności w podjęciu kontaktu z Kupujących spowodowane przyczynami o których mowa powyżej będą utrzymywały się przez okres przekraczający 14 dni, Sprzedawca nabędzie uprawnienie do odstąpienia od umowy. 

Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy będzie miało ten skutek, że zwróci on Kupującemu kwotę jaką uiścił on za zamówienie, przy wykorzystaniu tej samej metody płatności, jakiej Kupujący użył do zapłaty ceny zamówienia i pozostawi produkty wchodzące w skład zamówienia do swojej dyspozycji.

Sprzedawca umożliwia również Kupującemu założenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu złożenia zamówienia w ten sposób Kupujący powinien wysłać Sprzedawcy wiadomość na e-mail działający pod adresem: bieniarzjoanna@gmail.com wskazując w treści tej wiadomości produkt, który chce kupić.

Po otrzymaniu od Kupującego wiadomości, o której mowa powyżej Sprzedawca prześle Kupującemu wytyczne dotyczące sposobu dokonania płatności za zamówienie.

 

Dostawa i płatność

Produkty fizyczne doręczane są Kupującemu za pośrednictwem poczty. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu lub w procesie zamówienia wskaże inaczej.

Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

Realizacja zamówienia

Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, a Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.

Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu produktów do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego.

Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, chyba że na stronach Sklepu wyraźnie wskazana jest odmienna informacja.

Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia.

Czas doręczenia przesyłki Kupującemu zależy od poczty.

Odstąpienie od umowy Konsumenta

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.​

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

 

​Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności,  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Strony www.rozmowyzroslinami.com

 

Administratorem danych jest Założycielka bloga www.rozmowyzroślinami.com  Joanna Bieniarz.

 

Dane osobowe zbierane przez www. Rozmowy z roślinami. com są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

Rozmowy z roślinami dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Witrynę internetową.

Wszelkich odpowiedzi na Twoje pytania udzielę Ci mailowo pod adresem bieniarzjoanna@gmail.com

Dziękuję, że jesteś tu. Życzę Ci udanych zakupów.

Miłość i światło

Joanna 

Regulamin sklepu internetowego Rozmowy z roślinami & polityka prywatności.

bottom of page